vinhnguyen259

nhật kí giao dịch số 2

vinhnguyen259 Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
em mục đích lưu nhật kí trên tradingview, anh chị nào đi qua có ý tưởng gì xin cho em xin ý kiến ạ.
Bình luận: nâng sl về entry.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.