UnknownUnicorn4548749

Canh bán USDCAD NGÀY 26-7-2021

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
dợi phá hoox trợ h1 và chờ hồi lại
canh bán tại điểm B
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.