chanhdoan0909

CHờ xác nhận sell USD/CAD

FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Với hành đồng giá hiện tại thì thị trường đang test lại vùng kháng cự mạnh trước đó trên khung H4 xuất hiện Pinpar đảo chiều. Tuy nhiên để chắc chắn thị trường đi xuống vẫn phải chờ xác nhận phá đáy pinpar thì vào lênh Sẽ an toàn hơn. Chúng ta có thể đặt lệnh chờ sell ngay tại đáy pin par và SL - TP như phân tích trên hình.