CAPITALCOM:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Một ví dụ về mô hình BEARTRAP

Giá đi trong range hẹp 1.028-1.0285. Giá đã phá cận trên 1 lần, sau đó lại phá xuống cận dưới tạo thành cú quét 2 đầu
Giá quay về keylevel 1.028 tạo thành mô hình double top nhưng ngay sau đó giá bị chững lại, khả năng mô hình double top đã thất bại. vào lệnh LONG
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.