FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Giá lên đến Vùng cản H4 (Vùng bán chính)
H1 thể hiện lực yếu dần và có phân kỳ giảm.
Nhận định sell:
ENTRY 1.28222
SL 1.28572
TP 1.27339

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.