GKFXPrimeVN

Chiến lược usdcad

Giá lên
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Cặp usdcad đang có lực mua khá tốt ngay tại vùng support

Canh mua giá 1.3180 - 1.3200

Mụa tiêu 1: 1.3300

Dây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi đầu tư.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.