GKFXPrimeVN

Chiến lược usdcad

Giá lên
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Cặp usdcad đang có lực mua khá tốt ngay tại vùng support

Canh mua giá 1.3180 - 1.3200

Mụa tiêu 1: 1.3300

Dây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi đầu tư.