minhvutnt

USDCAD Long

minhvutnt Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Buy 1.31826
SL: 1.31
TP: 1.329
Bình luận:
Hit SL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.