dinhchien

USDCAD - Giảm tiếp hoàn thành Garley Pattern

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
- Giao dịch loại 3 = 2% tài khoản.
- Phải stop loss.
- Kỳ vọng test đáy và tạo đáy mới theo tỉ lệ Garley Pattern.