PhungQuangMinh

chạy nốt theo mô hình sóng elios

FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
chạy theo kenh giá đi lên và đi theo mô hình sóng elios