PhungQuangMinh

chạy nốt theo mô hình sóng elios

FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
chạy theo kenh giá đi lên và đi theo mô hình sóng elios
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.