tradafx

Đợi tín hiệu xác nhận và cơ hội mua với USDCAD

Giá lên
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng tăng giá.
Xuất hiện tín hiệu phân kỳ và Key level tại 128400 của động thái thoái lui.
Đợi giá phá vỡ Key level và có tín hiệu xác nhận có thể tìm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.29600.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.