ngobao1975

Xu hướng UCAD từ 1/3

Giá lên
ngobao1975 Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
UCAD vừa chạm cạnh dưới trong kênh giá tăng. Nến D1 thể hiện lực mua lên rất mạnh. Giá sẽ tiếp tục test cản kháng cự 1.34-1.35 trước khi về hỗ trợ 1.32-1.33. Đây là vùng hợp lưu của hỗ trợ và trendline. Nếu giá tiếp tục được đẩy lên khỏi vùng hỗ trợ thì sẽ về test lại kháng cự 1.37, sau đó sẽ tiến về vùng tiếp giáp của kháng cự và cạnh trên của kênh giá là 1.38-1.39
Bình luận:
Giá vẫn đang đi đúng xu hướng trong kênh giá tăng. Chờ hồi về mức hỗ trợ/ cạnh dưới của kênh giá để buy lên khi có tín hiệu PA
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.