Theanh2201

USDCAD GIÁ XUỐNG

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USD/CAD đang trong sóng 4 , có cấu trúc sóng abc - 3-3-3
sell tại 1.27400 - hợp lưu trend line - fibo 382 sóng 3 - kháng cự nhỏ m15
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.