Theanh2201

USDCAD GIÁ XUỐNG

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USD/CAD đang trong sóng 4 , có cấu trúc sóng abc - 3-3-3
sell tại 1.27400 - hợp lưu trend line - fibo 382 sóng 3 - kháng cự nhỏ m15