GKFXPrimeVN

USDCAD, sau phục hồi là chờ bức phá!

Giá lên
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USD đang rất mạnh trong thời điểm này nếu so với các cặp tỉ giá khác. USDCAD vẫn sẽ tăng mạnh trong thời gian tới bất chấp giá dầu tăng. Tuần qua chứng kiến sự phực hồi manh của cặp tỉ giá này. Nếu USDCAD phá được mốc 1.3387 thì chúng ta sẽ chứng kiến sự bức phá lên của cặp tỉ giá này. Chiến lược đã được thể hiện rõ trên hình, anh em tham khảo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.