ngobao1975

Xu hướng UCAD từ 29/4

Giá lên
ngobao1975 Cập nhật   
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
UCAD trong D1 trong kênh giá tăng, vừa bức phá ra khỏi vùng sideway. Khả năng giảm nhẹ về vùng 1.342 hoặc 1.340. Canh BUY tại khu vực này khi có tín hiệu tăng và chốt lời tại 1.352, TP2 tại 1.357-1.360. SL tại 1.333
Bình luận:
Lệnh BUY đã khớp, đã chạm vùng TP1. Dời SL về điểm entry nếu còn giữ lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.