FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Sự hội tụ giá của xu hướng tăng đã phá vỡ, thời gian tới ưu tiên đánh lên. Mục tiêu là đỉnh cũ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.