Marker_2019

19/11/2020: USDCAD

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Xu hướng hiện tại: Giảm tiếp diễn
Cấu trúc giảm giá hình thành trên H1 với đích đến sẽ là vùng số tròn 1.3
Kèo hôm nay: Bán USDCAD
Bình luận: Giá đã khớp. Dời dừng lỗ về hòa và duy trì lệnh
Giao dịch được đóng thủ công: Giá còn cách vài pip để khớp chố lời. Chốt non tại key level

Bình luận