Marker_2019

19/11/2020: USDCAD

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Xu hướng hiện tại: Giảm tiếp diễn
Cấu trúc giảm giá hình thành trên H1 với đích đến sẽ là vùng số tròn 1.3
Kèo hôm nay: Bán USDCAD
Bình luận: Giá đã khớp. Dời dừng lỗ về hòa và duy trì lệnh
Giao dịch được đóng thủ công: Giá còn cách vài pip để khớp chố lời. Chốt non tại key level
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.