OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Xu hướng Chính đang giảm chờ giá hồi về key level quan trọng
Xuất hiện mô hình nến đảo chiều xác nhận nơi hồi kết thúc để vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.