UnknownUnicorn28720704

USDCAD sắp Giảm Mạnh

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Quá trình phân phối đã hoàn thành, giá sẽ giảm mạnh trong tuần sau.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.