URIFX

USDCAD => Chuan bi cho USD rot gia

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Canh sell nhu chart