TieuLongFX

Tiếp tục chờ điều chỉnh để mua tiếp theo xu hướng lớn theo S-H-S

Giá lên
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Chờ mua dài hạn do thoả mãn các điều kiện sau:

* 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng đều có vùng cầu chưa test với các nến power candle, bullish candle, bullish engulfing tăng rất mạnh
* 3, 6 tháng có mô hình 2 đáy đã điều chỉnh neckline và đều có PA đảo chiều tăng tiếp
* 12 tháng có mô hình bao trùm tăng
* Đang chờ điều chỉnh về vùng cầu lồng vào nhau các khung để tiếp tục mua theo xu hướng lớn theo mô hình dự báo vai đầu vai

Chiến thuật của tôi sử dụng rất nhiều kỹ thuật vào phân tích, để hiểu các bạn cần có các kiến thức sau: Price Action, Price Channel , Elliott Wave , Supply and Demand , Support and Resistance & Harmonics Pattern.

Cảnh báo rũi ro & Miễn trừ trách nhiệm:
- Không thể khẳng định hoàn toàn các phương pháp hoặc chỉ báo kỹ thuật được đưa ra trong website này sẽ tạo ra lợi nhuận hoặc người học sẽ không gặp thua lỗ trong quá trình giao dịch.
- Không có một sự đảm bảo nào về việc phương pháp này sẽ phù hợp với tất cả các bạn hoặc giúp các bạn trở thành một người giao dịch thành công.
- Kết quả giao dịch của bất kỳ hệ thống giao dịch hoặc phương pháp giao dịch nào trong quá khứ không phải là cẩm nang cho kết quả giao dịch sắp tới của bạn.
- Đừng giao dịch nếu bạn không có khả năng tự chủ về tài chính. Những ví dụ được đề cập trong website này chỉ nhằm phục vụ cho mục đích chia sẻ.
- Không có sự lôi kéo nào nhằm mục đích mua hoặc bán ở đây. Người chia sẻ không chịu trách nhiệm cho kết quả giao dịch của bạn.
- Giao dịch tài chính là một việc có rủi ro rất cao, chúng tôi khuyến nghị bạn nên được tư vấn bởi các chuyên gia tài chính trước khi ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.