nhinguyenminh1

SHORT USDCAD 5/25/2022

Giá xuống
CAPITALCOM:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Khung H4 giá đi trong range 1.280 -1.085, giá đã 1 lần phá xuống cận dưới, cận trên xuất hiện dấu hiệu giữ giá tìm lệnh SHORT
khung m45, vào lệnh theo mô hình BULLTRAP (fail DOUBLE BOTTOM)

Kì vọng giá sẽ giảm xuống vùng 1.264
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.