DvDfx27

Mô hình SHS cho USDCAD.

Giá lên
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Mô hình đã hoàn thành.
Bình luận: DỜI SL.
Bình luận:
Bình luận: Đã HIT SL do tin CAD : GDP tăng.(29/3/2019)
19:30 CAD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Tháng 1): 0.3% 0.1% -0.1%
-----> chờ re-entry
Bình luận: Kinh nghiệm rút ra: setup mới chưa thành công đã dời sl.
Bình luận: MỘT NẾN XU HƯỚNG GIẢM ĐÃ THỂ HIỆN SỰ KIỆT SỨC Ở VÙNG CONGESTION+ MỘT NẾN HAMMER.