tradafx

Đợi mẫu hình hỗ trợ thiết lập tăng giá với USDCAD

Giá lên
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc xu hướng tăng.
Giá hồi về chạm đường xu hướng và ngưỡng hỗ trợ cứng tại 1.26000.
Tại đây chờ xuất hiện các mô hình giá tăng cùng với các thiết lập lệnh mua.
Mục tiêu lợi nhuận tại ngưỡng kháng cự 1.28000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.