URIFX

USDCAD #Bán tiếp

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
hi all,

USD đã tăng như dự kiến (https://vn.tradingview.com/chart/JXY/wLv...), và có thể hồi lại và spend time ở đây một ít. USD có thể đấy nhanh lên 1 wave nữa (strong). Lúc này mình canh sell.
Trong thời gian USD nhậy nhụa ở mức giá này, CAD có thể sẽ tăng trở lại.
Cặp USDCAD đang phát triển chart pattern khá rõ ràng. Mình hy vọng sẽ break sớm.

Cheers,

URI
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.