DatTong

USDCAD, Uptrend trên H14: Mua

Giá lên
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD , Uptrend trên H14: Mua