FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
AE có thể canh SELL cho kèo ngắn hạn!
ENTTRY: 1.253 SL10pip
TP1: 1.25
Tp2: 1.2495

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.