GreenCapAlpha247

USDCAD Mua Hay Bán?

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Giá USDCAD đang trong khu vực nhạy cảm khi đây vừa là đường hỗ trợ vừa là rào cản của đường xu hướng giảm ngắn hạn.

Nhận định thị trường sẽ phá hỗ trợ 1.3048-1.3100 và hướng tới hỗ trợ mạnh tiếp theo 1.2900-1.29256.

Chờ Sell khi giá phá được hỗ trợ 1.3048 và có mô hình hành động giá rõ ràng trên H4. và D1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.