GKFXPrimeVN

USDCAD Ngày 3.1.2020: Phe Bán Vẫn Chiếm Ưu Thế?

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD trong ngày cuối cùng của năm 2019 đã xuyên thủng thành công mức cảng 1.3020 - 1.3040 và tiếp tục duy trì dưới mức này trong hai ngày tiếp theo.
Phương hướng sắp tới dành cho cặp tiền này đó là ưu tiên Sell xuống.
Mục tiêu lần lượt tiếp theo là vùng hỗ trợ mỏng 1.2916 - 1.2944, phía dưới là vùng hỗ trợ 1.2740 - 1.2788 đây cũng là mốc trùng với hỗ trợ weekly. Nhưng trước khi giảm sâu hơn, USDCAD có thể test tại mức cảng trên: 1.3020 - 1.3040 vì vậy chúng ta ưu tiên giá quay trở lại và để thị trường tạo tín hiệu chờ bán tại vị trí này.

-----------------------------------
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài phân tích này là một hình thức truyền thông tiếp thị và không mang tính chất lời khuyên. Vì thế, Quý độc giả hãy suy xét đến khả năng thua lỗ khi sử dụng bài phân tích. GKFXPrimeVN sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ khoản lỗ nào phát sinh khi Quý độc giả sử dụng bài phân tích này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.