AMBroker

USDCAD Tiếp tục sell tiếp sau 1 turn ăn

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Giá hiện tại của USDCAD là 1.32168. Bắt đầu với khung thời gian tuần, chúng ta có thể thấy giá đã thể hiện rõ xu hướng giảm sau khi hình thành một mô hình engulfing mạnh mẽ sau khi giảm phá vùng 1.34000.
Tới khung thời gian ngày, chúng ta thấy rõ 3 nến daily đều thể hiện rõ đà xuống của giá, thể hiện thị trường đang bị phe bán áp đảo.
Và ở khung thời gian 4 giờ, một vùng hỗ trợ minor đã bị phá và chúng tôi kỳ vọng giá sẽ quay tở lại vùng đó để kiểm định lại trước khi giảm mạnh về phía mục tiêu 1.31000, vùng hỗ trợ tiếp theo.
Về cơ bản, cả thị trường đều đang quan sát Fed khi không đổi lãi suất nhưng fed đã biết rằng kinh tế đang bị chững và đang chuẩn bị cho một đợt cắt giảm trong năm. Canadian CPI cũng vượt quá mong đợi, cả 2 điều này cùng ủng hộ việc USDCAD sẽ giảm tiếp.
Chúng ta cần tập trung quan sát US Data releases để cập nhập những tình hình về việc cắt giảm của FED.
Chúc các traders thành công!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.