Cafeforex123

Sell stop USDCAD

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Daily có fakey. Sell stop USDCAD theo insidebar H4; SL tốt nhất đặt theo inside bar hoặc tốt nhất đặt trên cây pinbar Daily