MyFriendFun

USDCHF bán điều chỉnh tại vùng đỏ chờ mua bên dưới

Giá xuống
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
USDCHF bán điều chỉnh tại vùng đỏ chờ mua bên dưới
bán điều chỉnh tất cả các cặp usd/xxx và ngược lại

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.