khoahuynh

USDCHF - Canh bán. Mục tiêu 6R

OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
USDCHF hình thành vùng supply khá đẹp ở trên. Canh bán theo xu hướng chính hiện tại
Entry và mục tiêu như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.