Marker_2019

Tuần 19/10/2020 - 23/10/2020: USDCHF 23/10/2020

Giá xuống
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Xu hướng: Giảm
Bán tạm vùng hợp lưu giữ fibo 618 và demand được tạo ra trong đà giảm
R/R: 2.69
Đã hủy lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.