Sinvestvn

Cơ hội SELL USDCHF

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
USDCHF phá xuống trendline tăng để tiếp tục xu hướng GIẢM của khung D1.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.