UnknownUnicorn28720704

USDCHF sắp giảm mạnh

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Quá trình tái cấp vốn đã gãy, giá sẽ giảm mạnh.
Các dòng tiền đang phải đưa ra quyết định khó khăn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.