NguyenThang33

USDCHF - Xuống!

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Hình thanh tam giác tại khung H1. CHúng ta có thể mở một lệnh Sell ngắn tại vùng này. Lợi nhuận có thể gấp 3 đến 5 lần rủi ro. Ae cùng take risk :D

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.