FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
DXY tạo cấu trúc tăng ngắn hạn, USDCHF cũng có cấu trúc tích lũy ngắn hạn, dự đoán USD sẽ tăng ngắn trong vài phiên tiếp theo
Long UF 0.8945-0.8930, SL 0.8880, TP 0.91
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.