dinhchien

USDCHF - Tăng theo Divergence RSI 08/01/2022

Giá lên
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
ĐIỀU KIỆN KÍCH HOẠT ĐẢO CHIỀU TĂNG (Bull Divergence):
1. Điểm A: có giá trị RSI ở vùng quá Bán (Oversold)
2. Điểm B: quan trọng nhất.
- EMA: 34 & 89: Điểm B phải vượt qua và nằm trên 2 EMAs -> Đã xuất hiện lực Mua (Buy) đủ mạnh để đảo chiều.
- RSI của điểm B > 50 -> Phe mua đủ sức chuyển bại thành thắng.
3. Điểm C: quan trọng nhì.
- Trên chart giá thấp hơn nhưng có giá trị RSI cao hơn điểm A.
- RSI điểm C nằm trên vùng quá Bán (Oversold): đoán lực đánh xuống đã suy yếu.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.