NguyenThang33

UCHF - Đang hướng về kháng cự để quay đầu

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
AE cố gắng chờ cho giá vượt qua mốc hỗ trợ đầu tiên để bắt đầu vào lệnh sell.
Sell tại : 0,98040

Stop-Loss: 0,98310

Target 1: 0,97759

Target 2: 0,97658

Target 3: 0,97542