NguyenThang33

UCHF - Đang hướng về kháng cự để quay đầu

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
AE cố gắng chờ cho giá vượt qua mốc hỗ trợ đầu tiên để bắt đầu vào lệnh sell.
Sell tại : 0,98040

Stop-Loss: 0,98310

Target 1: 0,97759

Target 2: 0,97658

Target 3: 0,97542

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.