Leadership

SELL USDCHF - Quá lý tưởng để đạt lợi nhuận cao

Giá xuống
FOREXCOM:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Khó có thể nói rằng nên BUY USDCHF vào thời điểm hiện tại. Bởi một lý do rất đơn giản rằng, USDCHF đang ở vùng giá quá cao, thời điểm này chỉ có thể SELL USDCHF
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.