Leadership

Tiếp tục SELL USDCHF dài hạn

Giá xuống
FOREXCOM:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
So với thời điểm bài viết gần nhất của tôi về USDCHF thì nó đã chạy được 200 pips. Tuy nhiên đây chỉ là số pips nhỏ so với nến D1 cũng như so với chiến lược của tôi. Do vậy, đây vẫn là thời điểm để tiếp tục SELL USDCHF dài hạn