Leadership

Tiếp tục SELL USDCHF dài hạn

Giá xuống
FOREXCOM:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
So với thời điểm bài viết gần nhất của tôi về USDCHF thì nó đã chạy được 200 pips. Tuy nhiên đây chỉ là số pips nhỏ so với nến D1 cũng như so với chiến lược của tôi. Do vậy, đây vẫn là thời điểm để tiếp tục SELL USDCHF dài hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.