NTV-28

USDCHF trong tuần tới

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
USDCHF đã hình thành con sóng (c) vớ mẫu hình WXY. Chờ đợi giá hồi lên và cho tín hiệu PA tại vùng giá 0.994xx, SL: 0.999xx, TP:0.970xx
Bình luận: Lệnh USDCHF đã bị hít SL