NTV-28

USDCHF trong tuần tới

Giá xuống
NTV-28 Cập nhật   
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
USDCHF đã hình thành con sóng (c) vớ mẫu hình WXY. Chờ đợi giá hồi lên và cho tín hiệu PA tại vùng giá 0.994xx, SL: 0.999xx, TP:0.970xx
Bình luận:
Lệnh USDCHF đã bị hít SL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.