khoahuynh

USDCHF - Canh bán

khoahuynh Cập nhật   
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Canh bán USDCHF trên vùng Supply đồ thị H1
Take profit 3R
Stoploss chặt chẽ trên vùng 0.9240
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.