KhaiGuru

USDCHF | Liệu có thể tăng

Giá lên
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
USDCHF
Xu hướng chính trên D là giảm, nhưng xu hướng giảm đã yếu đi.
Trên 4H sau 1 giai đoạn sideway trong khoảng rộng nhiều ngày, giá phá lên khỏi vùng này nhưng gặp phải kháng cự mạnh của 4H, giá đã giảm xuống lấy thêm thanh khoản.
- Dự đoán: Khả năng giá giá tăng tiếp vượt qua cản mạnh 4H.
+ Nếu giao dịch chấp nhận rủi ro cao thì đặt BUY STOP với SL dưới nến rút râu 2 pip. RR = 2.
- Lưu ý trước khi vào lệnh cần kiểm tra tương quan với cặp EURUSD, 2 cặp này tương quan nghịch.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.