kienneik87

SHORT USD CHF

Giá xuống
kienneik87 Cập nhật   
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Xây dựng kế hoạch short UCHF. Chờ giá hồi lên để short xuống với các cùng EP SL TP được thể hiện trên chart.
Chiến lược short UCHF được xây dựng dựa trên 2 KB:
KB1: sóng chéo là diagonal ending. Tức hoàn thiện sóng hc B) có dạng expanded flat corection. Ủng hộ kb này bằng tín hiệu phân kỳ với giá ở khung 1D. Và trong trường hợp này, giá tạo sóng B) retrace đến 0.618 lần sóng A), cũng là vùng giá đỉnh sóng 4 trong sóng A). Xác nhận khi giá giảm qúa điểm bắt đầu của sóng chéo C).

KB2: Sóng chéo là diagonal leading. Tức đã hoàn thiện 2] và đi vào 1 sóng tăng mới. Theo kb này sóng chéo là sóng 1 và vẫn cần diễn biến sóng hc 2.

Do cả 2 kb đều cho thấy khả năng hình thành sóng giảm, nên gần nhất lựa chọn giao dịch theo kb sóng giảm 2. Sau đó tuỳ theo hành động giá, nếu giá giảm quá vùng giá đáy bắt đầu của sóng chéo, có thể kỳ vọng giá đi theo kb1, tức là sẽ đi vào sóng giảm C).
Bình luận:

Tf 1h: Giá đang hình thành nên sóng tăng, kiên nhẫn đợi điểm vào đẹp để Go short.
Bình luận:
Giá đã về đến vùng để canh Short. Hãy chờ thêm gợi ý từ hành động giá để mở vị thế.
Bình luận:
Từ nhận định short U CHF.
Giá về đến vùng chờ Short, tf 4h xuất hiện cụm nến cho tín hiệu đảo chiều giảm. có thể Short từ vùng giá này, SL tại vùng giá mà tại đó kb này bị sai, là ở vùng đỉnh ~1.003.
Bình luận:
Tf 4h.
Giá đã giảm về vùng demand zone đc hình thành trước đó, hợp lưu cùng với cản ema200. Hạ SL về mức supply zone ~0.9997
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Lệnh này của mình đã bị đóng do giá tăng về điểm SL mà mình đã hạ xuống ở mức 0.9897.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.