dinhchien

USDCHF - Tăng theo RSI & EMA 8/6/2022

Giá lên
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
- Xu hướng tăng:
... Higher High với RSI > 70.
... Higher Low với RSI > 40.
... Nến nằm trên EMA 34 & 89.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.