VuTien_Turtle_Trader

USDCHF chờ bán vùng cản Flipzone

Giá xuống
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
USDCHF đã tiếp cận vùng kháng cự trên khung thời gian dayly, giá đang phản ứng tạo flipzone đặt sell limit ngay đường giới hạn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.