dinhchien

USDCHF - Kỳ vọng test đáy và tạo đáy mới

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
* 50% khi dự đoán từ quá khứ.
- Weekly: Bóng nến liên tiếp
- Daily: Cấu trúc sideway xác nhận bởi false breakout
- H4: Reversal Head and Shourlder pattern, điểm trừ MACD-H không hỗ trợ, điểm cộng 2 đường MACD & Signal đã cắt nhau


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.