Kalima102

Buy limit USDCHF

Giá lên
Kalima102 Pro Cập nhật   
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Buy limit USDCHF . Kèo này tương đối đẹp, tỷ lệ RR 1:3.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.