danhtungFund

Nhật ký giao dịch - Canh mua cặp tiền UC

Giá lên
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Canh mua cặp tiền UCHF giá 0.921

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.